נוהלי בנק ישראל

נוהלים למתן הלוואה לדיור

בימים האחרונים פורסמה טיוטה על ידי בנק ישראל של הנוהלים למתן הלוואה לדיור-עם מספר שינויים שהולכים להיכנס לחוק מאוגוסט הקרוב "תאגיד בנקאי יעמיד לרשות הציבור מחשבון מקוון המאפשר ביצוע סימולציות של תמהילים שונים של הלוואות בטווחי זמן שונים, לרבות של הסלים האחידים לפי הוראה זו, לצורך קבלת אומדן על השפעת שינויים בתמהיל על סכום ההחזר…

נוהלים למתן הלוואה לדיור Read More »